Loshouden stimuleert zelfstandig werken in organisaties door leiders en teams

Leiders en teams krijgen hiervoor een diepgaand inzicht in control behoefte en los-laten

Het resultaat is het vergroten van initiatief en zelfstandig keuzes maken
waardoor medewerkers gemotiveerder en efficiënter werken

  • Het resultaat van Loshouden is autonomie
  • Autonomie vormt de voedingsbodem voor
    probleemoplossend vermogen, kritisch denken en wendbaarheid.
    En vergroot het gevoel van eigen waarde en werkplezier

WIL JE MEER WETEN

  • Waarom loshouden vele malen comfortabeler voelt en effectiever is dan loslaten,
  • Hoe loshouden in de praktijk succesvol kan rijpen,
  • Wat we kunnen leren van succesvolle praktijkvoorbeelden
  • Loshouden, meer dan 35 jaar actueel